Ενυδάτωση, Καθαρισμός, Απολύμανση, Λίπανση, Έκπλυση, Αποθήκευση Απομάκρυνση των πρωτεϊνών
Περιέχουν θήκη φακών επαφής

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν πληροί τις απαιτήσεις για τη σήμανση

0653