Ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα προϋποθέτει υγιές ήπαρ