Μια κλινικά αποδεδειγμένη πρόταση


Αποτελεσματικότητα του NAFLiver® στην προστασία του ήπατος και την ομοιόσταση της οξειδοαναγωγής: Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα (Beretta et al. 2016).

Ομάδες μελέτης

  • Υψηλή δόση (HΔ): 2 κάψουλες NAFLiver® (300 mg τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Prunus mume), N=15
  • Χαμηλή δόση (ΧΔ): 1 κάψουλα NAFLiver® + 1 κάψουλα εικονικού σκευάσματος (150 mg τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Prunus mume), N=15
  • Eικονικό σκεύασμα: 2 κάψουλες εικονικού σκευάσματος, N=15

Διάρκεια μελέτης

  • 90 ημέρες

Παράμετροι που αξιολογήθηκαν

  • Ηπατικοί: AST, ALT, GGT
  • Μεταβολικοί: χοληστερόλη (ολική, HDL, LDL), τριγλυκερίδια, γλυκαιμία
  • Παράμετροι oξειδωτικού στρες
  • Αποτελεσματική δόση

Μετρήσεις

  • 0, 1, 2, 3 μήνες + 3 μήνες περαιτέρω παρακολούθηση

Στατιστική
μέθοδος

  • ANOVA


Kλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα


Μεταβολές στα επίπεδα των ηπατικών ενζύμων μετά από 3 μήνες (N=45).

* Στατιστικά σημαντικό σε σχέση με το εικονικό σκεύασμα (p<0,05). Nafliver<sup>®</sup> Nafliver® Εικονικό σκεύασμα Εικονικό σκεύασμα


Τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρήθηκαν με λήψη μιας κάψουλας των 150 mg Prunus mume, που αποτελεί και τη συνιστώμενη ημερήσια δόση για το Nafliver®.


Μεταβολές της γλυκαιμίας και του λιπιδαιμικού προφίλ μετά από 3 μήνες (N=45).

* Στατιστικά σημαντικό σε σχέση με το εικονικό σκεύασμα (p<0,05). Nafliver<sup>®</sup> Nafliver® Εικονικό Φάρμακο Εικονικό σκεύασμα.


Τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρήθηκαν με λήψη μιας κάψουλας των 150 mg Prunus mume, που αποτελεί και τη συνιστώμενη ημερήσια δόση για το Nafliver®.


Μηχανισμός δράσης