Μια κλινικά αποδεδειγμένη πρόταση


Αποτελεσματικότητα του NAFLiver® στην προστασία του ήπατος και την ομοιόσταση της οξειδοαναγωγής: Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα (Beretta et al. 2016).

Ομάδες μελέτης

  • Υψηλή δόση (HΔ): 2 κάψουλες NAFLiver® (300 mg τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Prunus mume), N=15
  • Χαμηλή δόση (ΧΔ): 1 κάψουλα NAFLiver® + 1 κάψουλα εικονικού σκευάσματος (150 mg τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Prunus mume), N=15
  • Eικονικό σκεύασμα: 2 κάψουλες εικονικού σκευάσματος, N=15

Διάρκεια μελέτης

  • 90 ημέρες

Παράμετροι που αξιολογήθηκαν

  • Ηπατικοί: AST, ALT, GGT
  • Μεταβολικοί: χοληστερόλη (ολική, HDL, LDL), τριγλυκερίδια, γλυκαιμία
  • Παράμετροι oξειδωτικού στρες
  • Αποτελεσματική δόση

Μετρήσεις

  • 0, 1, 2, 3 μήνες + 3 μήνες περαιτέρω παρακολούθηση

Στατιστική
μέθοδος

  • ANOVA


Kλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα


Μεταβολές στα επίπεδα των ηπατικών ενζύμων μετά από 3 μήνες (N=45).

Board 110x

* Στατιστικά σημαντικό σε σχέση με το εικονικό σκεύασμα (p<0,05). Nafliver<sup>®</sup> Nafliver® Εικονικό σκεύασμα Εικονικό σκεύασμα

Slide Μετά από 12 εβδομάδες, τα επίπεδα ALT, AST και GGT παρουσίασαν σημαντική μείωση σε αντιδιαστολή με το εικονικό σκεύασμα (p<0,01). ΤΟ NAFLiver® oδήγησε σε σημαντικές μείωσεις των επιπέδων των ηπατικών ενζύμων τα οποία αποτελούν ένδειξη υγιούς ηπατικής λειτουργίας.

Τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρήθηκαν με λήψη μιας κάψουλας των 150 mg Prunus mume, που αποτελεί και τη συνιστώμενη ημερήσια δόση για το Nafliver®.


Μεταβολές της γλυκαιμίας και του λιπιδαιμικού προφίλ μετά από 3 μήνες (N=45).

Board 210x

* Στατιστικά σημαντικό σε σχέση με το εικονικό σκεύασμα (p<0,05). Nafliver<sup>®</sup> Nafliver® Εικονικό Φάρμακο Εικονικό σκεύασμα.

Slide Ο λόγος LDL/HDL μειώθηκε σημαντικά (p<0,05) μετά από 3 μήνες. HDL-χοληστερόλη και τριγλυκερίδια, δύο παράγοντες κινδύνου στο μεταβολικό σύνδρομο επίσης βελτιώθηκαν σημαντικά σε σχέση με το εικονικό σκεύασμα (p<0,05) μετά από την περίοδο 3 μηνών. ΤΟ NAFLiver® oδήγησε σε βελτίωση του μεταβολισμού ως προς την HDL, τα τριγλυκερίδια, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και τον λόγο LDL/HDL. LDL/HDL

Τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρήθηκαν με λήψη μιας κάψουλας των 150 mg Prunus mume, που αποτελεί και τη συνιστώμενη ημερήσια δόση για το Nafliver®.

Slide Beretta A, Accinni R, Dellanoce C, Tonini A, Cardot JM, Bussière A. Efficacy of a Standardized Extract of Prunus mume in Liver Protection and Redox Homeostasis: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Phytother Res. 2016 Jun;30(6):949-55. Hokari A, Ishikawa T, Tajiri H, Matsuda T, Ishii O, Matsumoto N, Okuse C, Takahashi H, Kurihara T, Kawahara K, Maruyama I, Zeniya M. Efficacy of MK615 for the treatment of patients with liver disorders. World J Gastroenterol. 2012 Aug 21;18(31):4118-26. Saravanan R, Viswanathan P, Pugalendi KV. Protective effect of ursolic acid on ethanol-mediated experimental liver damage in rats. Life Sci. 2006 Jan 11;78(7):713-8. Epub 2005 Aug 30. Αναφορές για τις ωφέλιμες επιδράσεις του Prunus mume σε νοσήματα του ήπατος έχουν καταγραφεί στην παγκόσμια βιβλιογραφία

Μηχανισμός δράσης

Slide Μείωση ηπατικών ενζύμων Αύξηση GSH
Αύξηση αντιοξειδωτικών ενζύμων
Αναστολή μεσολαβητών της φλεγμονής
(iΝΟS και COX-2)
Αναστολή της σύνθεσης του ενζύμου συνθετάση του σκουαλενίου Hπατοπροστατευτική δράση Αντιοξειδωτική δράση Μείωση της φλεγμονής Μείωση της χοληστερόλης Οι ηπατοπροστατευτικές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του NAFLiver® το καθιστούν ιδανικό για: GSH: Γλουταθειόνη SH (αναχθείσα μορφή) AST: Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση
ALT: Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης
iNOS: Επαγώγιμη συνθετάση του μονοξειδίου του αζώτου
COX-2: Κυκλοοξυγενάση 2
Την υποστήριξη της προστασίας του ήπατος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή Tη γενική αποτοξίνωση Τη διαχείριση της λιπώδους νόσου του ήπατος