Η νέα αποτελεσματική πρόταση για τη Λιπώδη νόσο του Ήπατος*


Το ήπαρ, ένα ζωτικό όργανο που συχνά παραβλέπεται η χρησιμότητα του.

 • Είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος.
 • Είναι αυτό που καθιστά δυνατές τις απαραίτητες λειτουργίες για τη ρύθμιση της ομοιόστασης του σώματος.

* Προειδοποίηση: Η νόσος στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί έχει πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου και η μεταβολή ενός από αυτούς ενδέχεται να έχει ή να μην έχει ευεργετικό αποτέλεσμα.


Διαταραχές του Ήπατος


Η λιπώδης νόσος του ήπατος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ηπατικών βλαβών:

Τι είναι η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD);


Η στεάτωση, η οποία αναφέρεται επίσης ως λιπώδης νόσος του ήπατος, αποτελεί την ηπατική εκδήλωση του μεταβολικού συνδρόμου η οποία αναδεικνύεται σε κύρια αιτία της χρόνιας νόσου του ήπατος παγκοσμίως.

Κύριοι παράγοντες κινδύνου για την στεάτωση αποτελούν:


 • Ο Διαβήτης τύπου ΙΙ
 • Η υπερτριγλυκεριδαιμία
 • Η παχυσαρκία
 • Η λήψη ορισμένων φαρμάκων (π.χ. χημειοθεραπεία)

NAFLD: N°1 αιτία νόσου του ήπατος


Το περιβάλλον και ο σύγχρονος τρόπος ζωής βλάπτουν συχνά το ήπαρ, διαταράσσοντας τον ανθρώπινο οργανισμό.


 • Η NAFLD ορίζεται από την υπερβολική συσσώρευση λίπους στο ήπαρ (>5% των ηπατοκυττάρων ιστολογικά).
 • Η NAFLD επηρεάζει ένα ποσοστό μεταξύ 20%-30% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού.
 • Η NAFLD συνδέεται στενά με το μεταβολικό σύνδρομο και τις καρδιαγγειακές παθήσεις: Το 70% των πασχόντων από λιπώδη νόσο του ήπατος θα εκδηλώσουν κάποια στιγμή και μεταβολικό σύνδρομο.
Χαρακτηριστικό NAFLD
ALT
AST
ALT / AST ALT / AST > 1.0 (μπορεί να αναστραφεί σε ηπατοκυτταρική νέκρωση)
GGT ⟶↑
Βάρος ↑↑
Γλυκόζη πλάσματος σε νηστεία ⟶↑
ΗDL-Xοληστερόλη
Τριγλυκερίδια

Μέτρηση των ενζυμικών δραστηριοτήτων του ήπατος:

Σημαντικά εργαλεία ελέγχου για τον εντοπισμό νόσων του ήπατος

 • GGT (γ-γλουταμυλική τρανσφεράση)

Η GGT αποτελεί με τα έως τώρα δεδομένα την πιο ευαίσθητη ενζυματική ένδειξη ύπαρξης ή μη νόσου του ήπατος. Υψηλά επίπεδα GGT σχετίζονται με λιπώδη νόσο του ήπατος, ινσουλινοαντοχή, Διαβήτη τύπου ΙΙ, παχυσαρκία και άλλους παράγοντες μεταβολικού κινδύνου.

 • AST (ασπαρτική αμινοτρανσφεράση) & ALT (αμινοτρανσφεράση της αλανίνης)

Οι ALT και AST είναι τρανσαμινάσες που βρίσκονται εντός των ηπατικών κυττάρων και εξέρχονται στην αιματική κυκλοφορία όταν αυτά υποστούν κάποια βλάβη. Αυξημένα ηπατικά ένζυμα ενδεχομένως υποδεικνύουν φλεγμονή ή βλάβη στα ηπατικά κύτταρα. Αυξημένος λόγος AST/ALT παρατηρείται επίσης σε ασθενείς με μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH) με υψηλό κίνδυνο ίνωσης.